Ja tenim els calendaris d´aquest any!
Els punts de venda són:
*Libreria Palé (Palafrugell)
*Immobiliària Casa Begur (C/ Creu)
*Estètica Somnis (Casa Gran)
*Farmàcia Es Mirador ( Pza Forgas)
A partir de demà dissabte ja podeu anar a comprar.

 

Ja tenim els calendaris solidaris de Progat Begur 2021.

Els podeu trobar a:

-Farmàcia Es Mirador ( Plaça Forgas Begur)

-Agencia Immobiliària Casa Begur ( Creu 1, Begur )

-Papereria Can Palé (Cavallers 16, Palafrugell)

Moltes gràcies per la vostra col.laboració!

Avui ens ha deixat una de les gates de carrer més velles de la colònia d’Es Valls  i segurament de Begur.  Ha tingut una bona vida i prova d’això és que la seva mort ha estat per causes naturals, ha mort simplement perquè ja era molt i molt velleta i el cos ha dit prou.

Agrair a totes les col·laboradores que us heu preocupat per ella, especialment en els darrers temps, a la Rita que l’ha acollit i cuidat a casa seva fins el final.  Estic segura que la nostra iaia s’haurà sentit estimada fins al final.

 

 

 

Els experts reiteren un missatge de calma: «Es pot seguir gaudint d’aquests animals de companyia amb tranquil·litat»

Un gat va donar positiu per SARS-CoV-2 a Catalunya, segons van informar els científics i investigadors d’IRTA-CReSA. Que es conegui, és el primer animal positiu a l’estat espanyol i el sisè gat contagiat a tot el món. En tots ells, s’ha detectat una simptomatologia de molt lleu a moderada. A més, hi ha un altre factor en comú: els animals convivien amb una o diverses persones malaltes per la Covid-19 i, per tant, es considera que els gats s’han contagiat per les persones. Així ho manifesta el Consell del Col·legi Veterinaris de Catalunya. Justament aquest és el cas del gat de Catalunya: el seu propietari i les altres persones que vivien a la mateixa casa, havien passat la infecció. El van dur al veterinari en adonar-se que no es trobava bé i la veterinària va comprovar que presentava signes clínics bàsicament respiratoris, així com una cardiomiopatia hipertròfica. L’estat de salut era crític i van acordar realitzar una eutanàsia humanitària.

En aquest context, hi va haver el dubte raonable de si el gat podria haver contret també el SARS-CoV-2, i es va procedir a realitzar una investigació més a fons. Els científics i investigadors van concloure que el gat presentava una patologia de base greu, essent la que va induir a l’eutanàsia. També van observar que la quantitat de SARS-CoV-2 detectada en l’animal era molt baixa i que no es va trobar cap evidència de lesió compatible amb el SARS-CoV-2.

No obstant això, els experts puntualitzen que cal diferenciar entre contagiar-se i ser contagiós. Els gats són susceptibles a la infecció pel nou coronavirus però no hi ha cap evidència que suggereixi que són contagiosos per als humans. La via de transmissió predominant de la Covid-19 és d’humà a humà. Com diu el veterinari, investigador del centre de recerca IRTA-CReSA i catedràtic de la UAB, Quim Segalés, els gats suporten la replicació vírica, però jugarien un paper negligible en la transmissió de la malaltia. Perquè un gat s’infecti, s’ha de tenir una persona infectada amb malaltia clínica que pugui excretar una quantitat important de virus i tenir un contacte molt proper amb aquest gat. Encara que es donés aquest escenari, tampoc se sap si efectivament els gats s’acabarien infectant ni en quina freqüència. La probabilitat d’infecció dels animals és molt baixa, atès el nombre de casos que s’han descrit fins a l’actualitat. Els gats realment són víctimes col·laterals de la malaltia humana.

Es tracta d’informacions que ahir va corroborar el Ministeri de Sanitat. Així, apunta que «és possible la transmissió humà-gat, i també hi ha la possibilitat de transmissió gat-gat i entre fures. Les fures, els gats i els visons són susceptibles a la infecció i poden desenvolupar la malaltia i també els gossos en molta menor mesura», diu l’informe.

Per tot plegat, el Consell del Col·legi Veterinaris de Catalunya manifesta que les famílies poden seguir gaudint dels gats amb tranquil·litat. Recomanen mantenir les pautes indicades fins ara: rentar-se les mans abans i després de tocar l’animal i mantenir condicions d’higiene a la llar. Si el propietari de la mascota és positiu de SARS-CoV-2, és fonamental el distanciament amb la mascota i limitar-ne el contacte. I seria important que una altra persona se’n fes càrrec. «En cap cas aquesta situació justifica un abandonament ni prendre accions que perjudiquin el benestar de les mascotes».

Estat d’alarma provocat pel COVID-19
En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’han establert una sèrie de mesures per protegir la salut i seguretat dels ciutadans.
El mateix Reial Decret estableix que la durada d’aquesta situació excepcional tindrà un termini màxim de quinze dies, si bé l’article sisè de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, habilita la seva pròrroga sempre que la mateixa sigui aprovada pel Congrés dels Diputats, essent a data d’avui molt possible aquesta pròrroga.
Des de l’Associació Progat Begur us volen fer arribar un missatge de calma i esperança perquè, malgrat la situació que patim, el servei d’alimentació dels gats està garantit.
Avui, 21/03/2020, s’ha publicat al BOE una ordre ministerial, la qual estableix els criteris interpretatius per l’atenció dels animals domèstics, equiparant els gats de carrer a aquesta categoria i permetent que les persones que tenen cura d’ells puguin circular pel carrer de manera individual i acreditats.
Vist l’anterior l’Associació ProgatBegur repartirà entre les persones encarregades d’alimentar les colònies dels gats de carrer del municipi de Begur i Esclanya la oportuna acreditació per tal que puguin circular pel carrer i alimentar els animals.

Us informen, així mateix, que durant el temps que estigui en vigència l’estat l’alarma es paralitzen les esterilitzacions atès que les clíniques veterinàries en aquest moment atenen prioritàriament les urgències.
Per qualsevol pregunta o suggeriment les persones que integrem la Junta de l’Associació Progat Begur continuarem actius al mail progatbegur@gmail.com .
Moltes gràcies, com sempre pel vostre suport i col·laboració .

 

 

 

Estado de alarma provocado por Covidien-19
En virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covidien-19, se han establecido una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.
El mismo Real Decreto establece que la duración de esta situación excepcional tendrá un plazo máximo de quince días, si bien el artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita su prórroga siempre que la misma sea aprobada por el Congreso, siendo a fecha de hoy muy posible esta prórroga.
Desde la Asociación Progat Begur os queremos hacer llegar un mensaje de calma y esperanza porque, a pesar de la situación que padecemos, el servicio de alimentación de los gatos está garantizado.
Hoy, 21/03/2020, se ha publicado en el BOE una orden ministerial, la cual establece los criterios interpretativos para la atención de los animales domésticos, equiparando los gatos callejeros en esta categoría y permitiendo que las personas que cuidan de ellos puedan circular por la calle de manera individual y acreditados.
Visto lo anterior la Asociación ProgatBegur repartirá entre las personas encargadas de alimentar las colonias de los gatos callejeros del municipio de Begur y Esclanya la oportuna acreditación para que puedan circular por la calle y alimentar a los animales.

Os informamos, asimismo, que durante el tiempo que esté en vigencia el estado la alarma se paralizan las esterilizaciones dado que las clínicas veterinarias en este momento atienden prioritariamente las urgencias.

Para cualquier pregunta o sugerencia las personas que integramos la Junta de la Asociación Progat Begur continuaremos activos en el mail progatbegur@gmail.com.
Muchas gracias, como siempre por su apoyo y colaboración.